Mercredi 29 Mars 2017 - Sainte Gwladys - Voilé, 19.5°C